Glassing av fasade

Løfting av glass til Tine sitt nye anlegg på Espehaugen. Oppdragsgiver:  Kebo glass AS

Leave a Comment