Kum i vei

Plassering av kummer i Krysset Vetrlidsalmenning og Kong Oscarsgate i Bergen.

Leave a Comment