Løft av brakke

Brakke heist på plass i Kong Oscarsgate.

Leave a Comment