Vindusshopping på Nordnes

Gulvbord på 9,5m lengde løftes opp og igjennom vindu i C Sundtsgate. Oppdragsgiver:  Bergen Omegn Byggeservice AS

Glassing av fasade

Løfting av glass til Tine sitt nye anlegg på Espehaugen. Oppdragsgiver:  Kebo glass AS

«Mor og Barn» får nytt hjem

Det forrige «hjemmet» ble lagt i grus. I over et halvt år har ingen sett eller hørt noe til «Mor og Barn». Nå er skulpturen fremme igjen. Til glede for kunstelskere og besøkende på Haukeland. På en heller kjedelig og litt inneklemt plass «under» helikopterlandingsplassen, er det nå «Mor og Barn» som skal skape det lille ekstra. Der det inntil …

Kum i vei

Plassering av kummer i Krysset Vetrlidsalmenning og Kong Oscarsgate i Bergen.